Κάνε εισφορά

Για το περιβάλλον που μας αξίζει

Πρόταση 1
Σύμβασης του Άαρχους

Το ατομικό δικαίωμα στο Περιβάλλον και η υποχρέωση του Κράτους για την λήψη μέτρων προστασίας του Περιβάλλοντος

Εφαρμογή Σύμβασης του Άαρχους: διαφανής και αποτελεσματική
Η Σύμβαση, έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο αναλυτικά και νομοτεχνικά επεξεργασμένα διεθνή κείμενα που ρυθμίζουν την ενημέρωση, τη συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον.

Περισσότερη Διαφάνεια, Συμμετοχή και Λογοδοσία

 • Διακυβέρνηση για την εφαρμογή της Σύμβασης του Άαρχους να είναι περισσότερο διαφανής και αποτελεσματική.
 • Ενίσχυση της ενημέρωσης του κοινού των πολιτών ως προς ατομικό δικαίωμα στο Περιβάλλον και η υποχρέωση του Κράτους για την λήψη μέτρων προστασίας του Περιβάλλοντος.
 • Συστηματικές και συνεχείς δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης (σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και δια βίου μάθηση) που συνάδουν με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.


Πρόταση 2
Νέα Στρατηγική για την προστασία και ανάδειξη των Δασών

Σχεδιασμός νέας δασικής στρατηγικής με έμφαση στην προστασία, ανάδειξη και ανάπτυξη δασικών οικοσυστημάτων με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών που θα περιλαμβάνει:

 • Δημιουργία «έξυπνων δασών» για έγκαιρο εντοπισμό καπνού και πυρκαγιάς στις δασικές περιοχές, συμβάλλοντας στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
 • Δημιουργία ειδικής μονάδας παρακολούθησης με την χρήση σύγχρονων εναέριων μέσων όπως drones, κτλ., για περαιτέρω ενίσχυση έγκαιρου εντοπισμού εστιών πυρκαγιάς επί 24ωρη εποπτείας.

Πρόταση 3
Δασική Σχολή

Γεωπωνική/ Δασική Σχολή Σχολή Ανώτερης Εκπαίδευσης Τεχνικής/Επαγγελματικής

Σχολή Ανώτερης Εκπαίδευσης Τεχνικής/Επαγγελματικής Αναβάθμιση δασικής εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένου και ανάπτυξη προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης τόσο για σπουδαστές και το ευρύ κοινό στα πλαίσια της δια βίου μάθησης.


Πρόταση 4
Χερσόνησος Ακάμα

Ο Ακάμας αποτελεί μέρος του πλούτου αυτού του τόπου.

 • Κήρυξη χερσονήσου ΑΚΑΜΑ σε εθνικό πάρκο (IUCN κατηγορία 2) και διαβαθμισμένες περιοχές προστασίας.
 • Να δοθεί αποζημίωση στους κατοίκους που θα υποστούν ειδική ζημιά στερούμενοι την περιουσία τους στον Ακάμα.
 • Παράλληλα να προβλεφθεί στήριξη των τοπικών κοινοτήτων με τοπικές αναπτύξεις υποδομών φιλοξενίας και στήριξη βιοτεχνιών στο πλαίσιο των υφιστάμενων ζωνών ανάπτυξης με δημιουργία ταμείου στο οποίο θα συμβάλλουν όλοι οι Κύπριοι.

Πρόταση 5
Αειφόρα διαχείριση υδάτινων πόρων

 • Διαχείριση της ζήτησης νερού άρδευσης.
 • Προώθηση αποτελεσματικής αποδοτικής χρήσης νερού, αξιοποίηση μη συμβατικών πηγών νερού και εφαρμογή νέας τιμολογιακής πολιτικής.
 • Για σκοπούς άρδευσης όλων των κτηνοτροφικών φυτών (μηδικής, σιταροπούλας κτλ) να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ανακυκλωμένο νερό.Αναδιάρθρωση υδροφόρων καλλιεργειών.
 • Χωρική αναδιάρθρωση για την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών (εξεύρεση συμπαγούς έκτασης σε περιοχές (πχ Ποταμιά/Δάλι/Λύμπια/Αθηαίνου).Εφαρμογή προγραμμάτων άρδευσης και ενημέρωσης αγροτών για εξοικονόμηση του νερού.


Μοίρασε στο Twitter
Μοίρασε στο Facebook
Στείλε μέσω LinkedIn
Στείλε μέσω Email

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

#13 Άμεση αξιοποίηση φυσικού αερίου
Κοιτάσματα Φυσικού Αερίου Έχει 11 χρόνια που ανακαλύφθηκε το κοίτασμα Αφροδίτη με σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου (υπολογίζεται στα 4.1 TCF). Ακόμη δεν έχει γίνει επιβεβαιωτική γεώτρηση από τη διαχειρίστρια εταιρεία [...]
#14 Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη
Προκλήσεις Η κρίση του COVID-19 και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία - Νέες τάσεις παίρνουν μορφή Αβεβαιότητα λόγω COVID-19 Αβεβαιότητα λόγω Ουκρανικού Συνθήκες και οι όροι απασχόλησης στην τουριστική βιομηχανία: εκτενή [...]
#15 Κεντρικό ρόλο στους απόδημους μας
Εδώ και 48 χρόνια οι απόδημοι μας, ακούραστα και μεθοδικά, αγωνίζονται για να πείσουν τις ξένες κυβερνήσεις και τα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων για την πραγματική φύση του Κυπριακού, ως [...]
Επιστροφή
Load more
Γιώργος Κολοκασίδης
Υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προεδρικές Εκλογές 2023
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
Λαμβάνω μέρος στην προεκλογική εκστρατεία του Γιώργου Κολοκασίδη:
Επικοινωνία
8000 8900
+357 8000 8900 (από εξωτερικό)
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
Λαμβάνω μέρος στην προεκλογική εκστρατεία του Γιώργου Κολοκασίδη:
© 2022 Georghios Colocassides
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram