Κάνε εισφορά

Ίσες ευκαιρίες για τους νέους μας

Οι θέσεις μου για τη νεολαία

Η ευημερία της νεολαίας αποτελεί κεντρικό κεφάλαιο του προγράμματος διακυβέρνησής μας. Χωρίς ευημερούσα νεολαία, η κοινωνία δεν μπορεί να αναπτύξει στοιχεία ανανέωσης και διάρκειας, με αποτέλεσμα να απειλείται η φυσική της επιβίωση, τουλάχιστον στον ζωτικό της χώρο.

Το ρεύμα μετανάστευσης των νέων και το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων (brain drain) γιγαντώνεται με την πάροδο του χρόνου. Η επικέντρωση της οικονομίας μόνο σε παρασιτικού τύπου δραστηριότητες, ιδίως, στην εστίαση, και τον τουρισμό, αυξάνει τα ποσοστά ανεργίας και ετεροαπασχόλησης των νέων εργαζόμενων, ειδικά των καλύτερα εξειδικευμένων, συμπιέζει τους μισθούς και τα εισοδήματά τους και εν τέλει ενθαρρύνει την φυγή τους στο εξωτερικό.

Παρατηρούνται φαινόμενα υποχώρησης της ιδιοκατοίκησης και άνοδος της τιμής των ενοικίων. Η περίοδος συμβίωσης με τους γονείς παρατείνεται μέσα στη δεύτερη και την τρίτη δεκαετία της ζωής τους.  Η άνοδος του κόστους κατοικίας επιδεινώνει τους όρους ζωής των νεότερων γενεών που ζουν φτωχότερα από τις προηγούμενες.

Στόχος του παρόντος πολιτικού προγράμματος είναι να συμβάλει στη δημιουργία εναλλακτικής οικονομίας, που θα συμβάλει στην επανασύνδεση της νεολαίας με τον τόπο της, τον πολιτισμό και την ταυτότητά της.

Είναι κρίσιμο την πενταετία 2023-2028, να εκπονηθεί ένα σχέδιο ανάταξης τομέων υψηλής προστιθέμενης αξίας: μεταποίηση τροφίμων, οικονομία των φυσικών πόρων, παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

Στον αστικό ιστό, χρειάζεται να εντατικοποιηθεί η ανάπτυξη υψηλών τεχνολογιών, ιατρικής & φαρμακευτικής έρευνας.


Πρόταση 1
Στήριξη στα νεαρά ζευγάρια για πρόσβαση στην ιδιοκτησία πρώτης κατοικίας

Δάνειο εγγυημένο από την Κυβέρνηση για πρώτη κατοικία για νεαρά ζευγάρια. Κρατικό δάνειο με μηδενικό επιτόκιο για δέκα χρόνια το οποίο μπορεί να φτάσει τα 100.000 ευρώ, θα συμπληρώσει κάθε στεγαστικό δάνειο που συνάπτεται σε τραπεζικό οργανισμό με βάσει εισοδηματικά κριτήρια (ή παιδί προσφύγων) από ένα ζευγάρι του οποίου ο μέσος όρος ηλικίας είναι μικρότερος των τριάντα πέντε ετών.


Πρόταση 2
Στεγαστικό επίδομα

 • Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Στεγαστικό επίδομα με βάσει εισοδηματικά κριτήρια.

Πρόταση 3:
Αναβάθμιση Μαθητικής/ Φοιτητικής Εργασίας

Ιδιωτικός τομέας ή κοινοτική εργασία σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

 • Κίνητρα στις επιχειρήσεις για προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης στον ιδιωτικό τομέα (ολόχρονης και θερινής διάρκειας).

Δημόσιος Τομέας

 • Σχεδιασμός προγραμμάτων μαθητείας/φοιτητών σε όλους τους κλάδους της δημόσιας υπηρεσίας, Νομική Υπηρεσία, Δικαστήρια, Βουλή, Ελεγκτική Υπηρεσία κλπ.

Θερινά προγράμματα πρακτικής άσκησης

 • Θα παρέχεται σε μαθητές γυμνασίων, κολεγίων, εμπορικών σχολών και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις ευκαιρία εργασίας στη δημόσια υπηρεσία και να διερευνήσουν κυβερνητικές σταδιοδρομίες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, «φιλικό προς τους φοιτητές» ευθυγραμμισμένο με ακαδημαϊκά ημερολόγια.

 • Θα βοηθά τους προπτυχιακούς φοιτητές να διευρύνουν διαφορετικές επιλογές σταδιοδρομίας στη δημόσια υπηρεσία για να αποκτήσουν εμπειρία πρώτης εργασίας που θα τους βοηθά στην αναζήτηση εργασίας στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.

Πρόγραμμα Πρόσφατων Αποφοίτων

 • Αποσκοπεί στην προώθηση πιθανών σταδιοδρομιών στη δημόσια υπηρεσία σε πρόσφατους πτυχιούχους.

Διαδικτυακή πλατφόρμα για πρόσβαση και εγγραφή σε όλα τα κυβερνητικά προγράμματα

 • Δημιουργία πλατφόρμας για συγκέντρωση και δημοσιοποίηση όλων των προγραμμάτων από όλα τα κυβερνητικά προγράμματα στα οποία θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν εγγραφή.

Πρόταση 4
Ενίσχυση Νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Φορολογικά κίνητρα για τους νέους κάτω των 30 ετών

 • Απαλλαγή από φόρο εγγραφής εταιρείας γιανεοφυείς επιχειρήσεις που δημιουργούνται από νέους κάτω των 30 ετών.
 • Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος όλων των νέων κάτω των 30 οι οποίοι δραστηριοποιούνται  σε νεοφυείς επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε προϊόντα/ υπηρεσίες που αφορούν την κλιματική αλλαγή/ κυκλική οικονομίας ή υψηλή τεχνική και επιστημονική ειδίκευση.
 • Απαλλαγή από τον εταιρικό φόρο για πέντε χρόνια για νεοφυείς επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε τομείς υψηλής τεχνικής και επιστημονικής ειδίκευσης.
 • Δημιουργία πλατφόρμας νεοφυούς επιχειρηματικότητας με σκοπό την προσέλκυση επενδυτών (venture capitalists).
 • Δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων/ δομών του οικοσυστήματος. Θα αποτελεί το κομβικό σημείο για νέους επιχειρηματίες και επενδυτές τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Θα παρέχει επίσης υπηρεσίες ενημέρωσης, δικτύωσης και στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Κύπρο.

Πρόταση 5
Επιστροφή στην ύπαιθρο

Στήριξη των νέων για ενασχόληση στον Γεωργικό/ Αγροτικό τομέα

 • Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης με βάση σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογιών επιμόρφωσης ώστε να γίνουν σύγχρονοι αγρότες βασιζόμενοι σε σωστές, σύγχρονες επιχειρηματικές τεχνικές και προσφορά ουσιαστικής οικονομικής στήριξης των νεοεισερχόμενων στον τομέα.
 • Δημιουργία βελτιωμένων «Κλιματικών Ζωνών» για την Κύπρο, όπου λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές συνθήκες, την διαθεσιμότητα νερού άρδευσης και την ποιότητα του εδάφους, να δίδονται συστάσεις σε νέους γεωργούς για το είδος της καλλιέργειας που μπορούν να καλλιεργήσουν μειώνοντας το ρίσκο και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς ώστε οι καλλιέργειες τους να είναι βιώσιμες.
 • Κίνητρα για νέα πρότυπα αγροτικής παραγωγής
 • Για start-ups σε καινοτόμες υπηρεσίες/ προϊόντα που αφορούν στην κλιματική αλλαγή/ κυκλική οικονομία.
 • Για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καλλιεργητικές πρακτικές για αειφόρα αγροκτήματα που παράγουν χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα.
 • Για την έξυπνη γεωργία,  χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, σύγχρονη διαχείριση παραγωγής με τη χρήση τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας.

Πρόταση 6
Τεχνική παιδεία

Εκσυγχρονισμός της τεχνικής παιδείας ώστε να καταστεί και πάλι ελκυστική στους νέους και να συνδεθεί με την αγορά εργασίας και το επιχειρείν προκειμένου να καλύψει άμεσα ζωτικές ανάγκες της οικονομίας του τόπου.


Πρόταση 7
Καλλιέργεια κοινωνικής συνείδησης

Κίνητρα για συμμετοχή στον εθελοντισμό και για κοινοτική δραστηριοποίηση που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα μείζονα προβλήματα όλης της κοινωνίας:

Πυροπροστασία, δενδροφυτεύσεις, καθαρισμοί και φροντίδα των δημόσιων χώρων, «υιοθεσία» πάρκων γειτονιάς,Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρωπιστικής βοήθειας ιδιαίτερα στην τρίτη ηλικία και τους ΑμΕΑ,Μετατροπή ακάλυπτων και αχρησιμοποίητων ελεύθερων χώρων σε χώρους αστικής καλλιέργειας.


Μοίρασε στο Twitter
Μοίρασε στο Facebook
Στείλε μέσω LinkedIn
Στείλε μέσω Email

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

#10 Πράσινη Συμφωνία και Κυκλική Οικονομία
Συμμόρφωση με την Πράσινη Συμφωνία: Στόχος για το 2030 η μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
#11 Ένα σύγχρονο αγρόκτημα
Ενίσχυση της αειφόρας παραγωγής και της καινοτομίας
#12 Για το περιβάλλον που μας αξίζει
Το ατομικό δικαίωμα στο Περιβάλλον και η υποχρέωση του Κράτους για την λήψη μέτρων προστασίας του Περιβάλλοντος
Επιστροφή
Load more
Γιώργος Κολοκασίδης
Υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προεδρικές Εκλογές 2023
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
Λαμβάνω μέρος στην προεκλογική εκστρατεία του Γιώργου Κολοκασίδη:
Επικοινωνία
8000 8900
+357 8000 8900 (από εξωτερικό)
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
Λαμβάνω μέρος στην προεκλογική εκστρατεία του Γιώργου Κολοκασίδη:
© 2022 Georghios Colocassides
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram