Κάνε εισφορά

Πρωτοπορία σε έρευνα & καινοτομία

Επιδόσεις Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου

Προκλήσεις

Οι επιδόσεις της Κύπρου στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ και κατατάσσεται στην κατηγορία των μέτριων επιδόσεων στον τομέα της καινοτομίας.1

1. Πηγή: Έκθεση EIS 2021

Οι θέσεις μου για την Έρευνα και την Καινοτομία: Τι προτείνω


Πρόταση 1
Νεοφυείς επιχειρήσεις & κυκλική οικονομία

Αύξηση κονδυλίων και με υψηλό ποσοστό συνεισφοράς από το δημόσιο σε νεοφυείς επιχειρήσεις για δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας που προωθούν τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.


Πρόταση 2
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Αύξηση κονδυλίων για την έρευνα και την καινοτομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και παραχώρηση φορολογικών κινήτρων για την ερευνητική τους δραστηριότητα.


Πρόταση 3
Δημόσιες ερευνητικές υποδομές

Ελεύθερη πρόσβαση στις δημόσιες ερευνητικές υποδομές από τις επιχειρήσεις.


Πρόταση 4
Τεχνολογική ωριμότητα (TRL 1-9)

Ετοιμασία αναπτυξιακών προγραμμάτων που να καλύπτουν όλη την «αλυσίδα» και επίπεδα ανάπτυξης τεχνολογίας/ τεχνολογικής ωριμότητας (TRL 1-9).


Πρόταση 5
Εκκολαπτήρια Επιχειρήσεων

Επαναλειτουργία του πετυχημένου προγράμματος των Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων.Πρόταση 6
Spin-Offs και δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα

Τροποποίηση του νόμου για τη δημιουργία επιχειρήσεων τεχνοβλαστών (Spin-Offs) στα δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα ούτως ώστε να καταστεί εφαρμόσιμος.


Πρόταση 7
Ακαδημαϊκή ανέλιξη

Διασύνδεση της ακαδημαϊκής ανέλιξης και της ερευνητικής δραστηριότητας στα δημόσια πανεπιστήμια με της προσφορά προς την κοινωνία και τις παραγωγικές ανάγκες του τόπου.


Πρόταση 8
Συμπληρωματικά Κονδύλια

Χρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων με συνεισφορά από το δημόσιο και ιδίων πόρων στο πρότυπο «Συμπληρωματικών Κονδυλίων».


Πρόταση 9
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ (2021-2027)

Παροχή κινήτρων για την επιτυχή συμμετοχή κυπριακών φορέων σε προγράμματα του ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ (2021-2027) με συμπλήρωση του ποσού που δεν χρηματοδοτείται από την ΕΕ από τα διαρθρωτικά ταμεία.


Πρόταση 10
Ανοιχτή Καινοτομία

Ετοιμασία αναπτυξιακών προγραμμάτων Στρατηγικής «Ανοιχτής Καινοτομίας» που θα συνδέει την έρευνα, τη βιομηχανία και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου.


Πρόταση 11
Εξέυρεση Venture Capitalists (VCs)

Κυβερνητική χορηγία και στήριξη από τις πρεσβείες μας στο εξωτερικό στις νεοφυείς επιχειρήσεις (π.χ. ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο) για εξεύρεση χρηματοδότησης από VCs.


Πρόταση 12
Lump sum funding

Παροχή χρηματοδότησης με την μέθοδο του κατ’ αποκοπήν ποσού (lump sum funding) σε σχέση με την ετοιμασία των αιτημάτων πληρωμής για περισσότερη ευελιξία και μείωση διαχειριστικού φόρτου.


Πρόταση 13
Υπολογιστές Υψηλών Αποδόσεων

Ενίσχυση ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας για ανάπτυξη νέων εφαρμογών και προϊόντων με την αξιοποίηση Υπολογιστών Υψηλών Αποδόσεων (HPC- High Performance Computing).


Πρόταση 14
Digital Innovation Hubs

Παροχή κινήτρων για δημιουργία Digital Innovation Hubs σε διάφορους τομείς της οικονομίας π.χ. γεωργία.


Πρόταση 15
Κρατικές προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών

Εφαρμογή πολιτικής για κρατικές προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας ώστε να ενθαρρύνεται η τεχνολογική καινοτομία στην οικονομία.


Μοίρασε στο Twitter
Μοίρασε στο Facebook
Στείλε μέσω LinkedIn
Στείλε μέσω Email

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

#9 Ίσες ευκαιρίες για τους νέους μας
Οι θέσεις μου για τη νεολαία Η ευημερία της νεολαίας αποτελεί κεντρικό κεφάλαιο του προγράμματος διακυβέρνησής μας. Χωρίς ευημερούσα νεολαία, η κοινωνία δεν μπορεί να αναπτύξει στοιχεία ανανέωσης και διάρκειας, [...]
#10 Πράσινη Συμφωνία και Κυκλική Οικονομία
Συμμόρφωση με την Πράσινη Συμφωνία: Στόχος για το 2030 η μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
#11 Ένα σύγχρονο αγρόκτημα
Ενίσχυση της αειφόρας παραγωγής και της καινοτομίας
Επιστροφή
Load more
Γιώργος Κολοκασίδης
Υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προεδρικές Εκλογές 2023
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
Λαμβάνω μέρος στην προεκλογική εκστρατεία του Γιώργου Κολοκασίδη:
Επικοινωνία
8000 8900
+357 8000 8900 (από εξωτερικό)
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
Λαμβάνω μέρος στην προεκλογική εκστρατεία του Γιώργου Κολοκασίδη:
© 2022 Georghios Colocassides
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram