Κάνε εισφορά

Όροι Χρήσης: ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ιούνιος 2022

Εμείς, το Επιτελείο του Υποψηφίου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Κολοκασίδη κατέχουμε και διαχειριζόμαστε αυτή την ιστοσελίδα (την Ιστοσελίδα).

Η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς υπόκειται στους ακόλουθους όρους χρήσης (τους Όρους Χρήσης). Με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης. Ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης από καιρό σε καιρό. Μπορούμε να σας ειδοποιήσουμε για τέτοιες αλλαγές με οποιοδήποτε εύλογο μέσο, ​​συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης της αναθεωρημένης έκδοσης αυτών των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας. Μπορείτε να προσδιορίσετε πότε αλλάξαμε για τελευταία φορά αυτούς τους Όρους Χρήσης, ανατρέχοντας στην παραπάνω δήλωση «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ». Η χρήση της Ιστοσελίδας μετά από αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης θα συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών. Χρήση της Ιστοσελίδας Η άδειά σας για τη χρήση της Ιστοσελίδας είναι προσωπική για εσάς και δεν μεταβιβάζεται και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα για εμπορικούς σκοπούς. Η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς εξαρτάται από τη συμμόρφωσή σας με τους κανόνες συμπεριφοράς που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης και συμφωνείτε ότι δεν θα:

• γίνεται χρήση της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε δόλιο ή παράνομο σκοπό.

• παρεμβαίνετε ή διακόπτετε τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή των διακομιστών ή των δικτύων που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση της Ιστοσελίδας. ή παραβιάζετε οποιεσδήποτε απαιτήσεις, διαδικασίες, πολιτικές ή κανονισμούς τέτοιων δικτύων·

• μεταδίδετε ή καθιστούν με άλλον τρόπο διαθέσιμο σε σχέση με την Ιστοσελίδα οποιονδήποτε ιό, σκουλήκι, δούρειο ίππο ή άλλο κώδικα υπολογιστή που είναι επιβλαβής ή επεμβατικός ή μπορεί ή προορίζεται να βλάψει τη λειτουργία ή να παρακολουθεί τη χρήση οποιουδήποτε υλικού, λογισμικού, ή εξοπλισμός.

• γίνεται αναπαραγωγή, αντιγραφή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση ή άλλη εκμετάλλευση για οποιουσδήποτε εμπορικούς σκοπούς, οποιοδήποτε τμήμα, χρήση ή πρόσβαση της Ιστοσελίδας.

• τροποποιήσετε, προσαρμόσετε, μεταφράσετε, αναστρέψετε μηχανικά, απομεταγλωττίσετε ή αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας. Εάν θέλετε να αναθεωρήσετε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας για να δημιουργήσετε ένα διαλειτουργικό πρόγραμμα, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας και ενδέχεται να παρέχουμε δεδομένα διεπαφής με την επιφύλαξη της επαλήθευσης της ταυτότητάς σας και άλλων πληροφοριών.

• αφαιρέσετε οποιαδήποτε σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων από την Ιστοσελίδα ή υλικό που προέρχεται από την Ιστοσελίδα.

• πλαισιώσετε ή αντικατοπτρίστε οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

• δημιουργήσετε βάσης δεδομένων με συστηματική λήψη και αποθήκευση του περιεχομένου αυτής της Ιστοσελίδας.

• χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε χειροκίνητη ή αυτόματη συσκευή με οποιονδήποτε τρόπο για τη συγκέντρωση οποιουδήποτε περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή την αναπαραγωγή ή την παράκαμψη της δομής πλοήγησης ή της παρουσίασης της Ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Παρά τα προαναφερθέντα, χορηγούμε στους χειριστές δημόσιων ηλεκτρονικών μηχανών αναζήτησης περιορισμένη άδεια να χρησιμοποιούν εφαρμογές ανάκτησης αναζήτησης για την αναπαραγωγή υλικού από την Ιστοσελίδα με αποκλειστικό σκοπό και αποκλειστικά στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη δημιουργία δημοσίως διαθέσιμων ευρετηρίων τέτοιων υλικών με δυνατότητα αναζήτησης αποκλειστικά σε σχέση με δημόσιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας αναζήτησης κάθε χειριστή. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε αυτές τις εξαιρέσεις είτε γενικά είτε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η πρόσβαση σε αυτή την Ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. H Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και διαδικτυακούς πόρους. Δεν φέρουμε ευθύνη και δεν υποστηρίζουμε τέτοιους εξωτερικούς ιστότοπους ή πόρους. Η χρήση ιστοτόπων και πόρων τρίτων από εσάς γίνεται με δική σας ευθύνη.

Μπορούμε να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες για εσάς σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας. Μπορείτε να δείτε ένα αντίγραφο αυτής της πολιτικής κάνοντας κλικ εδώ (https://colocassides2023.com/terms-of-use/) Αυτοί οι Όροι Χρήσης ισχύουν μέχρι τον τερματισμό τους. Μπορούμε, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα ή τη χρήση της. Εάν τερματίσουμε την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα, δεν θα έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αξιώσεις εναντίον μας σχετικά με αυτόν τον τερματισμό. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν τερματισμό της πρόσβασής σας στην Ιστοσελίδα.

Πνευματική ιδιοκτησία

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Ιστοσελίδας και όλο το κείμενο, τα λογότυπα, οι εικόνες, τα βίντεο, το άλλο περιεχόμενο, το υλικό και οι δημοσιεύσεις που διατίθενται σε αυτόν ανήκουν σε εμάς και τους δικαιοπαρόχους μας και προστατεύονται από την Κυπριακή νομοθεσία, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις. Δεν επιτρέπεται να εκτυπώνετε ή με άλλον τρόπο να δημιουργείτε αντίγραφα ή να μεταφέρετε τέτοιο περιεχόμενο, υλικό ή δημοσιεύσεις χωρίς τη ρητή προηγούμενη άδειά μας.

Απαγορεύεται η συμπερίληψη οποιουδήποτε μέρους αυτής της Ιστοσελίδας σε άλλη εργασία, είτε σε έντυπη, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, και η συμπερίληψη οποιουδήποτε τμήματος της Ιστοσελίδας σε άλλη Ιστοσελίδα μέσω σύνδεσης, πλαισίωσης ή με άλλο τρόπο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα εμπορικά σήματα και τα σήματα υπηρεσιών μας σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο που ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση. Τίποτα που περιέχεται σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης εμπορικών σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία, και τα δικαστήρια της Κύπρου θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση ή διαφορά προκύψει βάσει ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Γιώργος Κολοκασίδης
Υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προεδρικές Εκλογές 2023
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
Λαμβάνω μέρος στην προεκλογική εκστρατεία του Γιώργου Κολοκασίδη:
Επικοινωνία
8000 8900
+357 8000 8900 (από εξωτερικό)
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
Λαμβάνω μέρος στην προεκλογική εκστρατεία του Γιώργου Κολοκασίδη:
© 2022 Georghios Colocassides
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram