Κάνε εισφορά

Τελευταία ενημέρωση

Πολιτική Εμπιστευτικότητας, Ιούνιος 2022

Εμείς, το Επιτελείο του Υποψήφιου Προέδρου της Δημοκρατίας Γιώργου Κολοκασίδη (εμείς, εμείς, μας) λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι προστατεύουμε το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, https://colocassides2023.com (η Ιστοσελίδα) και με αυτούς με τους οποίους επικοινωνούμε μέσω αυτής της Ιστοσελίδας, είτε μέσω email είτε ηλεκτρονικά, ανά πάσα στιγμή και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 Η Πολιτική Απορρήτου μας αποκαλύπτει τις πρακτικές απορρήτου για την Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων όλων των υποενοτήτων της).

Η Πολιτική Απορρήτου μας ισχύει αποκλειστικά για πληροφορίες που συλλέγονται από την Ιστοσελίδα μας. Έχουμε πρόσβαση/συλλέγουμε μόνο πληροφορίες που μας δίνετε οικειοθελώς μέσω email ή άλλης άμεσης επικοινωνίας από εσάς.

Η Πολιτική Απορρήτου μας είναι ένα μέσο ενημέρωσης για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR).

Αυτή η πολιτική απορρήτου εξηγεί:

 • ποιοι είμαστε;
 • ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς.
 • πώς, πότε και γιατί συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • πώς διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή.
 • για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, εάν έχετε κάποιο παράπονο.

Όταν συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, υπόκεινται στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (ΕΕ) 2016/679 και της τοπικής νομοθεσίας σε σχέση με προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Είμαστε υπεύθυνοι ως αυτό που περιγράφεται ως «ελεγκτής» αυτών των προσωπικών πληροφοριών για τους σκοπούς αυτών των νόμων. Με άλλα λόγια, είμαστε πρωτίστως υπεύθυνοι για αυτά τα δεδομένα και καθορίζουμε τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Αυτή η πολιτική ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά ιδίως όταν:

 • επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας.
 • υποβάλλετε ένα αίτημα, επικοινωνείτε μαζί μας ή εγγραφείτε για να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο ή να κάνετε εισφορά.

Λάβετε υπόψη ότι χρησιμοποιούμε cookies στην Ιστοσελίδα μας. Επομένως, αυτή η πολιτική θα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με την πολιτική μας για τα cookies και τους Όρους Χρήσης.

Σε αυτήν την πολιτική, σημειώστε τη χρήση των ακόλουθων όρων:

 • προσωπικά δεδομένα: έχει την έννοια που τους αποδίδεται από τον GDPR και την τοπική νομοθεσία και σημαίνει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο άτομο (γνωστό ως υποκείμενο δεδομένων).
 • επεξεργασία: σημαίνει οποιαδήποτε λειτουργία ή ενέργειες που εκτελούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, καταγραφής, οργάνωσης, δομής, αποθήκευσης, τροποποίησης, διαγραφής ή με άλλο τρόπο χρήσης προσωπικών δεδομένων.
 • εμείς, εμείς και η δική μας: αναφέρεται στο Επιτελείο του Υποψήφιου Προέδρου της Δημοκρατίας Γιώργου Κολοκασίδη.
 • εσείς και το δικό σας: αναφέρεται στο άτομο που έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας και του οποίου τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία: την ιστοσελίδα: https://colocassides2023.com.

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούμε να συλλέξουμε, να αποθηκεύσουμε, να χρησιμοποιήσουμε και να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς όταν υποβάλετε αίτημα, επικοινωνήστε μαζί μας ή εγγραφείτε για να λάβετε το ενημερωτικό μας δελτίο ή κάνετε εισφορά για την προεκλογική εκστρατεία. Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

Τα δεδομένα που πρέπει να συλλέξουμε από εσάς για τους παραπάνω σκοπούς, μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • όταν υποβάλλετε ένα αίτημα, επικοινωνήστε μαζί μας ή εγγραφείτε για να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο: τη διεύθυνση email σας
 • όταν κάνετε αίτηση για εργασία: o όνομα, επώνυμο, διεύθυνση email σας και το περιεχόμενο του βιογραφικού μας. Οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες σας Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους αποκτήθηκαν ή όπου έχουμε βάσιμο λόγο να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτοί οι λόγοι μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 • Για να σας παρέχουμε τα ενημερωτικά δελτία μας ή να απαντάμε σε ερωτήσεις σας.
 • Για το μάρκετινγκ των υπηρεσιών μας σε υπάρχοντες υποστηρικτές της εκστρατείας μας και σε άτομα που έχουν εγγραφεί για τα ενημερωτικά δελτία μας και τρίτα μέρη.
 • Για την επεξεργασία και αξιολόγηση της εισφοράς σας.
 • Όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
 • Όπου η χρήση είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται.
 • Όπου η χρήση είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή άλλου ατόμου.
 • Όπου η χρήση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας εργασίας που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που μας έχει ανατεθεί.
 • Όταν η χρήση είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας ή τρίτου μέρους, εκτός εάν αυτά τα συμφέροντα υπερισχύουν των συμφερόντων σας ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που απαιτούν προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως όταν εσείς ή το σχετικό πρόσωπο είστε ένα παιδί.
 • Για τη στατιστική ανάλυση που θα μας επιτρέψει να διαχειριστούμε καλύτερα την προεκλογική μας εκστρατεία.
 • Για τη διατήρηση και την ενημέρωση αρχείων για τη διασφάλιση της ακρίβειας της επεξεργασίας και την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και τροποποιήσεων στα συστήματα, καθώς και για την πρόληψη και τον εντοπισμό εγκληματικών δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να είναι επιζήμιες για εμάς και για εσάς.
 • Να συμμορφώνεται με νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις και να κάνει επιστροφές πληροφοριών σε ρυθμιστικές αρχές και νόμιμους φορείς.
 • Διασφάλιση ασφαλών πρακτικών εργασίας και για σκοπούς διοίκησης και αξιολόγησης του προσωπικού.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Οι ενότητες σε αυτή την Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως εάν ο επισκέπτης είχε επισκεφτεί τον άλλο ιστότοπο. Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με εσάς, να χρησιμοποιούν cookie, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτων και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και είστε συνδεδεμένοι σε αυτόν τον ιστότοπο.

Ιστότοποι τρίτων

Η Ιστοσελίδα  μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εκτός εάν δηλώνεται ρητά διαφορετικά από το Επιτελείο του Υποψηφίου Προέδρου Γιώργου Κολοκασίδη, δεν εξετάζουμε τις πρακτικές απορρήτου όλων των άλλων ιστότοπων και συνιστούμε να ελέγξετε τις πολιτικές απορρήτου τους και τις ρυθμίσεις απορρήτου σας προτού κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Δεν έχουμε έλεγχο σε ιστότοπους τρίτων και δεν φέρουμε ευθύνη για τις πολιτικές ή τις πρακτικές απορρήτου τους. Οποιαδήποτε τρίτα μέρη στα οποία ενδέχεται να αποκαλύψουμε Προσωπικές Πληροφορίες ενδέχεται να έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν και αποκαλύπτουν Προσωπικές Πληροφορίες. Αυτές οι πολιτικές θα διέπουν τη χρήση, το χειρισμό και την αποκάλυψη Προσωπικών Πληροφοριών αφού τα έχουμε μοιραστεί με αυτά τα τρίτα μέρη, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου τρίτων, σας συνιστούμε να επισκεφθείτε τους ιστότοπους αυτών των τρίτων.

Παράπονα

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την απόκτηση, χρήση, αποθήκευση ή διάθεση οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, επικοινωνήστε με: nomos@cohalaw.com. Παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας, αναπόφευκτα μερικές φορές τα πράγματα πάνε στραβά. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με οποιαδήποτε πτυχή της χρήσης ή/και της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε γραπτώς στην ταχυδρομική διεύθυνση P.O.Box 23378, 1682 Λευκωσία, Κύπρος, φαξ: +357 22304565, email: Commissionerdataprotection.gov.cy.

Ενημερώσεις

Η Πολιτική Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάζει, να ενημερώνεται ή να τροποποιείται από καιρό σε καιρό και όλες οι ενημερώσεις θα δημοσιεύονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα. Επομένως, σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε την Πολιτική Απορρήτου μας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.

Γιώργος Κολοκασίδης
Υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προεδρικές Εκλογές 2023
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
Λαμβάνω μέρος στην προεκλογική εκστρατεία του Γιώργου Κολοκασίδη:
Επικοινωνία
8000 8900
+357 8000 8900 (από εξωτερικό)
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
Λαμβάνω μέρος στην προεκλογική εκστρατεία του Γιώργου Κολοκασίδη:
© 2022 Georghios Colocassides
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram