Κάνε εισφορά

Θέλουμε

… μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς τουρκικό στρατό και εποίκους

…με χαλύβδινους δημοκρατικούς θεσμούς

…μια Δημοκρατία η οποία να στηρίζεται στον ελεύθερο, ενήμερο και καλλιεργημένο πολίτη και όχι στην κομματοκρατία

… μια σύγχρονη Δημοκρατία

*Το πρόγραμμα του Γιώργου Κολοκασίδη είναι υπό επεξεργασία και η σελίδα θα ανανεώνεται συνεχώς.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

#9 Ίσες ευκαιρίες για τους νέους μας
Οι θέσεις μου για τη νεολαία Η ευημερία της νεολαίας αποτελεί κεντρικό κεφάλαιο του προγράμματος διακυβέρνησής μας. Χωρίς ευημερούσα νεολαία, η κοινωνία δεν μπορεί να αναπτύξει στοιχεία ανανέωσης και διάρκειας, [...]
#10 Πράσινη Συμφωνία και Κυκλική Οικονομία
Συμμόρφωση με την Πράσινη Συμφωνία: Στόχος για το 2030 η μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
#11 Ένα σύγχρονο αγρόκτημα
Ενίσχυση της αειφόρας παραγωγής και της καινοτομίας
#12 Για το περιβάλλον που μας αξίζει
Το ατομικό δικαίωμα στο Περιβάλλον και η υποχρέωση του Κράτους για την λήψη μέτρων προστασίας του Περιβάλλοντος
Load more
Γιώργος Κολοκασίδης
Υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προεδρικές Εκλογές 2023
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
Λαμβάνω μέρος στην προεκλογική εκστρατεία του Γιώργου Κολοκασίδη:
Επικοινωνία
8000 8900
+357 8000 8900 (από εξωτερικό)
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
Λαμβάνω μέρος στην προεκλογική εκστρατεία του Γιώργου Κολοκασίδη:
© 2022 Georghios Colocassides
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram