Κάνε εισφορά

Θέλουμε

… μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς τουρκικό στρατό και εποίκους

…με χαλύβδινους δημοκρατικούς θεσμούς

…μια Δημοκρατία η οποία να στηρίζεται στον ελεύθερο, ενήμερο και καλλιεργημένο πολίτη και όχι στην κομματοκρατία

… μια σύγχρονη Δημοκρατία

*Το πρόγραμμα του Γιώργου Κολοκασίδη είναι υπό επεξεργασία και η σελίδα θα ανανεώνεται συνεχώς.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

#5 Παιδεία για το Μέλλον
Μια παράμετρος που φαίνεται ότι ο άνθρωπος όχι μόνο δεν μπορεί να αποφύγει αλλά έχει υποχρέωση να επικεντρώνεται σε αυτή και να της δίνει την πρέπουσα σημασία και αξία είναι [...]
#6 Ανάπτυξη & Ευημερία
Τα προτεινόμενα μέτρα και πολιτικές σε θέματα οικονομίας εδράζονται σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες: την αναδιάρθρωση κρίσιμων θεσμών και τομέων της οικονομίας τον τεχνολογικό και θεσμικό εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης την [...]
#7 Ισχυρή Άμυνα, ασφαλής Κύπρος
Οι θέσεις μου για την άμυνα Η Κύπρος τελεί υπό κατοχή και συνεχή απειλή από την Τουρκία. Η αναθεωρητική εξωτερική πολιτική της Τουρκίας τόσο στην Κύπρο όσο και στον ελλαδικό [...]
#8 Πρωτοπορία σε έρευνα & καινοτομία
Επιδόσεις Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου Προκλήσεις Οι επιδόσεις της Κύπρου στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ και κατατάσσεται στην κατηγορία των [...]
Load more
Γιώργος Κολοκασίδης
Υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προεδρικές Εκλογές 2023
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
Λαμβάνω μέρος στην προεκλογική εκστρατεία του Γιώργου Κολοκασίδη:
Επικοινωνία
8000 8900
+357 8000 8900 (από εξωτερικό)
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
Λαμβάνω μέρος στην προεκλογική εκστρατεία του Γιώργου Κολοκασίδη:
© 2022 Georghios Colocassides
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram